Adaptacja dziecka w żłobku

Dzieci uczęszczające do żłobków są bardziej samodzielne, dojrzalsze w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, mają dużą wiedzę o otaczającym świecie.

 

Dzieci rozpoznające edukacje żłobkową przeżywają trudne chwile z powodu rozłąki z rodzicami. Nie wszystkie potrafią wobec zmiany środowiska zachować spokój i równowagę. Pracownicy żłobka czynią wszystko, aby pobyt dziecka w żłobku był jak najbardziej zbliżony do warunków domowych, dający dzieciom radość i uśmiech na twarzy.

 

Nowo przyjęte dzieci potrzebują czasu, aby zaakceptować nieznane osoby dorosłe, przyzwyczaić się do innych dzieci, poznać nowe otoczenie – poczuć się w żłobku dobrze i bezpiecznie. Personel żłobka w pierwszych dniach pobytu dziecka w placówce w sposób szczególny stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dziecka, zwłaszcza potrzebę indywidualnego kontaktu z dorosłym.

 

Przy oddawaniu dziecka opiekunce zachowanie rodziców powinno być zrównoważone, spokojne, pozbawione łez, by nie pogłębiać niepokoju dziecka.

 

W żłobku odwiązuje ramowy plan dnia, który zwłaszcza wobec tych najmłodszych dzieci dostosowywany jest do ich indywidualnych potrzeb. Warto zebrać niezbędne informacje dotyczące zwyczajów życia żłobkowego, by nie burzyć planu dnia.

 

W pierwszych dniach adaptacji dziecka dobrze jest odebrać je wcześniej ze żłobka, aby skrócić czas jego pobytu w nieznanym miejscu oraz oczekiwanie na powrót rodziców.

 

Stęsknione za rodzicami dziecko potrzebuje dużo więcej niż dotychczas bliskości, ciepła i serdeczności, dlatego po wyjściu ze żłobka dobrze jest wybrać się z nim na spacer, a po powrocie do domu zaproponować dziecku wspólna zabawę.

 

Proces adaptacji do środowiska żłobkowego trwa zwykle od dwóch do czterech tygodni. Jest to czas w którym czynimy wyjątkowe starania, by przeżywanie przez nowo przyjęte dzieci trudu przyzwyczajania się do nas, do naszej placówki, do naszych zwyczajów było dla nich jak najmniej zakłócające ich dziecięca radość i szczęście.

 

Pozytywne myślenie rodziców o placówce, zaufanie do personelu, pewność słuszności decyzji to kolejne niezbędne warunki pomocy dziecku w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej.