Żłobek Gminny „Promyczek” jest jednostką budżetową Gminy Linia. Organem nadzorującym jest Wójt Gminy Linia.

 

Żłobek powstał z inicjatywy pani Wójt Gminy Linia Bogusławy Engelbrecht oraz Rady Gminy. We wrześniu 2016 roku wbudowano kamień węgielny w mury Żłobka. W grudniu tego samego roku Żłobek został oddany do użytku. Mimo, iż budowa trwała krótko, to udało się ją ukończyć m.in. dzięki uzyskaniu dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku na „Montaż pompy ciepła w budynku nowego żłobka na terenie Gminy Linia” oraz  pracy wielu osób.

 

Od marca 2017 roku Żłobek zaczął funkcjonować. Żłobek oferuje 45 miejsc dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.  W celu zapewnienia jak najlepszego komfortu swoim podopiecznym żłobek dysponuje wyposażeniem dostosowanym do wieku i wzrostu dzieci. W budynku znajdują się przestronne sale pobytu dziennego dla dzieci, sale sypialniane, toalety, stołówka oraz szatnie. Poza tym Żłobek posiada ogrodzony plac zabaw dostosowany do dzieci żłobkowych.

 

Przyświecające nam idee to: bezpieczeństwo i zaufanie, kreatywność oraz indywidualny rozwój dziecka. Promyczek jest miejscem do którego rodzice bez obaw przyprowadzą swoje najmniejsze pociechy, a one same w nim będą bezpiecznie z uśmiechem na twarzy spędzać czas przy wspólnej zabawie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności.

 

Troskliwą opiekę i pielęgnację zapewnia dzieciom zespół składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarki, które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. Rodzice poszukujący rozwiązań w obszarze opieki, wychowania, wspierania rozwoju lub  pielęgnacji dziecka  mogą korzystać ze spotkań indywidualnych  z pielęgniarką.